Lasten tunneilla tutustutaan Latinalaisen Amerikan tanssiperinteeseen ja harjoitellaan uusia taitoja ikäkaudelle sopivassa tahdissa.

Tunnit opettaa ammattitanssija ja tanssinopettaja Laura Amaya, jolla on pitkä kokemus lasten kanssa työskentelystä myös omasta lasten tanssikoulustaan El Salvadorissa.

Laura opettaa Espanjaksi ja Suomeksi. Lapsen ei tarvitse hallita molempia kieliä. Lapsi voi osallistua tunnille joko yksin tai aikuisen kanssa.

***

The children’s lessons introduce young dancers to the Latin American dance tradition and teach new skills at an age-appropriate pace.

The classes are taught by professional dancer and dance teacher Laura Amaya, who  has a long experience of working with children at her own children’s dance school in El Salvador.

Laura teaches Spanish and Finnish. The child does not need to speak both languages. The child can attend the class either alone or with an adult.